Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.11.11 - 12.12.11 Navrh rozpočtu na rok 2012 Obec Úmyslovice
03.11.11 - 21.11.11 Poptávkové řízení na zpracování územního plánu pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
31.10.11 - 14.11.11 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.10.2011 Obec Úmyslovice
25.10.11 - 08.11.11 Dražební vyhláška Exekuční úřad Praha
13.10.11 - 27.10.11 Rozhodnutí o umístění stavby - ADL Lonský Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
03.10.11 - 17.10.11 Oznámení o vyložení návrhu map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
12.09.11 - 26.09.11 Astroprint - rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
07.09.11 - 22.09.11 Výběrové řízení na dodávku informační cedule o výstavbě VaK pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
07.09.11 - 22.09.11 Výběrové řízení na autorský dozor výstavby VaK pro obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
05.09.11 - 19.09.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - ADL Lonský s.r.o. Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
29.08.11 - 12.09.11 Zahájení územního řízení - Senice (tlaková kanalizace a ČOV) Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
09.08.11 - 23.08.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - tiskárna Astroprint Obec Úmyslovice
09.08.11 - 23.08.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
07.07.11 - 05.08.11 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Úmyslovice Obec Úmyslovice
24.06.11 - 08.07.11 Ukončení veterinárních opatření k včelímu moru Krajská veterinární správa
07.06.11 - 21.06.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - tiskárna Astroprint Obec Úmyslovice
25.05.11 - 08.06.11 Tiskárna Astroprint - Závěr zjišťovacího řízení Obec Úmyslovice
11.05.11 - 25.05.11 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha
26.04.11 - 10.05.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
20.04.11 - 04.05.11 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Ostrov Obec Úmyslovice
19.04.11 - 08.05.11 Tiskárna ASTROPRINT - posouzení vlivů na životní prostředí Obec Úmyslovice
07.04.11 - 21.04.11 Dražební vyhláška oKresní soud Nymburk
07.04.11 - 21.04.11 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2010 Obec Úmyslovice
15.03.11 - 29.03.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
10.02.11 - 25.02.11 Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kouty Obec Úmyslovice
09.12.10 - 31.12.10 Veřejně prospěšné práce Obec Úmyslovice
09.12.10 - 16.12.10 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Obec Úmyslovice
26.11.10 - 10.12.10 Navrh rozpočtu na rok 2011 Obec Úmyslovice
05.11.10 - 20.11.10 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě - Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
05.11.10 - 20.11.10 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě - Úmyslovice Pozemkový úřad Nymburk
02.11.10 - 17.11.10 Veřejná vyhláška - Martina Doušová Finanční úřad Poděbrady
29.09.10 - 15.10.10 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Úmyslovice
21.09.10 - 21.10.10 Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka-Holasová OÚ Úmyslovice
13.09.10 - 28.09.10 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v katastrálním území Úmyslovice Pozemkový úřad Nymburk
02.09.10 - 17.09.10 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise na volby ve dnech 15. a 16. října 2010 OÚ Úmyslovice

Stránky