Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.07.15 - 28.08.15 Program zlepšení kvality ovzduší zona Střední Čechy - CZ02 Ministerstvo životního prostředí
27.07.15 - 11.08.15 Územní plán Úmyslovice obec Úmyslovice
02.07.15 - 05.08.15 Výzva k podání nabídky koncesním řízením malého rozsahu - Provozovatel kanalizace a vodovodu Úmyslovice Obec Úmyslovice
01.06.15 - 30.06.15 Z důvodu plánované uzavírky silnice II/324 mezi Městcem Králové a Podmoky v termínu 8.6. - 30.6.2015 bude na linkách 270011 a 270025 zaveden výlukový jízdní řád. Spoje uvedených linek budou vedeny objízdnou trasou přes Velenice a v úseku Městec Králové-Po Okresní autobusová doprava
27.05.15 - 10.06.15 Závěrečný účet RTB 2014, schválení účetní závěrky RTB 2014, inventarizace RTB 2014 a zpráva o přezkoumání RTB 2014 RTB
14.05.15 - 28.05.15 Záměr pronájmu obecních pozemků Obec Úmyslovice
30.04.15 - 14.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné VaK Nymburk, a.s.
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška o výměře daně z nemovitosti za rok 2015 Finánční úřad pro Středočeský kraj
27.04.15 - 11.05.15 Záměr pronájmu části obecního pole Obec Úmyslovice
22.04.15 - 22.06.15 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
21.04.15 - 06.05.15 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2014 Obec Úmyslovice
18.03.15 - 01.04.15 Aganda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
06.02.15 - 18.03.15 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru území Úmyslovice a čístech k.ú. Kouty a Velenice a pozvánka na závěrečné jednání Státní pozemkový úřad
06.02.15 - 13.03.15 Usnesení o nažízení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Praha
06.02.15 - 20.02.15 Záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 68m2. Obec Úmyslovice
05.02.15 - 19.03.15 Oznámení o konání opakovaného projednání upraveného návrhu Územního plánu Úmyslovice MÚ Poděbrady
14.01.15 - 28.01.15 Záměr pronájmu Obec Úmyslovice
18.12.14 - 01.01.15 Smouva s firmou Bartek na dodávku bezdrátového rozghlasu - zveřejňovací povinnost Obec Úmyslovice
04.12.14 - 18.12.14 Návrh rozpočtu na rok 2015 Obec Úmyslovice
01.12.14 - 31.12.14 Rozpočtové opatření č.2 2014 RTB Region Taxis Bohemia
01.12.14 - 31.12.14 Návrh rozpočtu RTB na rok 2015 a dlouhodobý rozpočtový výhled 2015-2017 Region Taxis Bohemia
14.10.14 - 28.10.14 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14.10.14 - 28.10.14 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obec Úmyslovice Obec Úmyslovice
23.09.14 - 12.10.14 Oznámení o době amístě konání voleb do Zastupitelstva obce Úmyslovice Obecní úřad Úmyslovice
12.09.14 - 01.10.14 Písemná výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku pro dodávku technologie: " Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS)" Obec Úmyslovice
08.09.14 - 24.09.14 Obec Úmyslovice nabízí pronájem nebytových prostor po bývalém kadeřnictví v budově OÚ Úmyslovice. Bližší informace v kanceláři OÚ nebo u paní starostky Hany Preislerové. Obec Úmyslovice
25.08.14 - 13.10.14 Informace o počtu a sídlech volebních okirsku do voleb Zastupitelstva obce Úmyslovice ve dnech 10. a 11. října 2014 Obecní úřad Úmyslovice
15.08.14 - 01.09.14 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o poplatku za kumunální odpad Obec Úmyslovice
21.07.14 - 04.08.14 Agenda nedostatečně určutě zapsaných osob v katatsru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.07.14 - 20.08.14 Veřejný vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Senice MÚ poděbrady - odbor územního plánování
15.07.14 - 29.08.14 Počet podpisů na peticích Obec Úmyslovice
15.07.14 - 29.08.14 Podávání kandidátních listin Obec Úmyslovice
27.05.14 - 31.08.14 Nařízení Města Poděbrady č. 2/2014 o záměru zadat zpracovaní lesních hospodářských osnov Městský úřad Poděbrady
12.05.14 - 26.05.14 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2013 Obec Úmyslovice
07.05.14 - 25.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb Obecní úřad Úmyslovice

Stránky