Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.05.16 - 07.06.16 Výroční zpráva Obecního úřadu Úmyslovice o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015 Obecní úřad Úmyslovice
12.05.16 - 24.06.16 Konkursní řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Úmyslovice Obec Úmyslovice
29.04.16 - 30.05.16 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2016 Finanční úřad pro středočeský kraj
28.04.16 - 12.05.16 Pokyny HZS SčK k pálení čarodějnic a ohlašování pálení HZS SčK
27.04.16 - 27.05.16 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za předcházející rok do 30.4.2016 Vodovody a kanalizace Nymburk
08.04.16 - 24.05.16 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
24.03.16 - 24.04.16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Střed. kraj
16.03.16 - 30.03.16 Záverečný účet obce Úmyslovice za rok 2015 Obec Úmyslovice
16.03.16 - 30.03.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.03.16 - 06.04.16 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrov u Poděbrad části k.ú. Kouty u Poděbrad a Okřínek Pozemkový úřad
29.02.16 - 15.03.16 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v KoPÚ Úmyslovice Státní pozemkový úřad
28.01.16 - 28.02.16 Veřejná vyhláška Krajský úřad Středočeského kraje
13.01.16 - 27.01.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
13.01.16 - 27.01.16 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kouty u Poděbrad, části Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice Pozemkový úřad
21.12.15 - 05.01.16 Opravné rozhodnutí Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk
14.12.15 - 28.12.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
02.12.15 - 16.12.15 Záměr pronájmu Obec Úmyslovice
01.12.15 - 16.12.15 Návrh rozpočtu na rok 2016 Obec Úmyslovice
01.12.15 - 16.12.15 Dlouhodobý rozpočtový výhled 2016 - 2018 Obec Úmyslovice
30.11.15 - 30.12.15 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kouty, Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice Státní pozemkový úřad
06.10.15 - 20.10.15 Výzva obce Úmyslovice na podání nabídky Obec Úmyslovice
18.09.15 - 03.10.15 Rozhodnutí Státní pozemkový úřad
09.09.15 - 23.09.15 Záměr pronájmu nebytových prostor v budopvě čp. 58 Obec Úmyslovice
02.09.15 - 12.10.15 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
26.08.15 - 09.09.15 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.08.15 - 21.08.15 Záměr pronájmu 1x nebytové místnosti v budově čp. 32 v obci Úmyslovice o výměře 28,87 m2. Obec Úmyslovice
05.08.15 - 19.08.15 Záměr pronájmu části obecního pole k zemedělské výrobě p.č. 61/1 v k.ú. Úmyslovice Obec Úmyslovice
05.08.15 - 19.08.15 Záměr pronájmu 1x nebytové místnosti v budově čp. 32 v obci Úmyslovice o výměře 15,4 m2. Obec Úmyslovice
28.07.15 - 28.08.15 Program zlepšení kvality ovzduší zona Střední Čechy - CZ02 Ministerstvo životního prostředí
27.07.15 - 11.08.15 Územní plán Úmyslovice obec Úmyslovice
02.07.15 - 05.08.15 Výzva k podání nabídky koncesním řízením malého rozsahu - Provozovatel kanalizace a vodovodu Úmyslovice Obec Úmyslovice
01.06.15 - 30.06.15 Z důvodu plánované uzavírky silnice II/324 mezi Městcem Králové a Podmoky v termínu 8.6. - 30.6.2015 bude na linkách 270011 a 270025 zaveden výlukový jízdní řád. Spoje uvedených linek budou vedeny objízdnou trasou přes Velenice a v úseku Městec Králové-Po Okresní autobusová doprava
27.05.15 - 10.06.15 Závěrečný účet RTB 2014, schválení účetní závěrky RTB 2014, inventarizace RTB 2014 a zpráva o přezkoumání RTB 2014 RTB
14.05.15 - 28.05.15 Záměr pronájmu obecních pozemků Obec Úmyslovice
30.04.15 - 14.05.15 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné VaK Nymburk, a.s.

Stránky