Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.07.11 - 05.08.11 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Úmyslovice Obec Úmyslovice
24.06.11 - 08.07.11 Ukončení veterinárních opatření k včelímu moru Krajská veterinární správa
07.06.11 - 21.06.11 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - tiskárna Astroprint Obec Úmyslovice
25.05.11 - 08.06.11 Tiskárna Astroprint - Závěr zjišťovacího řízení Obec Úmyslovice
11.05.11 - 25.05.11 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha
26.04.11 - 10.05.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
20.04.11 - 04.05.11 Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Ostrov Obec Úmyslovice
19.04.11 - 08.05.11 Tiskárna ASTROPRINT - posouzení vlivů na životní prostředí Obec Úmyslovice
07.04.11 - 21.04.11 Dražební vyhláška oKresní soud Nymburk
07.04.11 - 21.04.11 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2010 Obec Úmyslovice
15.03.11 - 29.03.11 Dražební vyhláška Obec Úmyslovice
10.02.11 - 25.02.11 Oznámení o zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kouty Obec Úmyslovice
09.12.10 - 31.12.10 Veřejně prospěšné práce Obec Úmyslovice
09.12.10 - 16.12.10 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Obec Úmyslovice
26.11.10 - 10.12.10 Navrh rozpočtu na rok 2011 Obec Úmyslovice
05.11.10 - 20.11.10 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě - Ostrov Pozemkový úřad Nymburk
05.11.10 - 20.11.10 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě - Úmyslovice Pozemkový úřad Nymburk
02.11.10 - 17.11.10 Veřejná vyhláška - Martina Doušová Finanční úřad Poděbrady
29.09.10 - 15.10.10 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Úmyslovice
21.09.10 - 21.10.10 Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka-Holasová OÚ Úmyslovice
13.09.10 - 28.09.10 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v katastrálním území Úmyslovice Pozemkový úřad Nymburk
02.09.10 - 17.09.10 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise na volby ve dnech 15. a 16. října 2010 OÚ Úmyslovice
31.08.10 - 15.09.10 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
20.08.10 - 04.09.10 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise na volby konané ve dnech 15. a 16. října 2010 OÚ Úmyslovice
04.07.10 - 19.07.10 Dražební vyhláška Navrátil Okresní soud Nymburk
21.06.10 - 06.07.10 Výzva k podání nabídky na realizaci stavby OÚ Úmyslovice
18.06.10 - 03.07.10 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Sajko Celní úřad Kolín
04.06.10 - 19.06.10 Zavěrečný účet RTB 2009 Region Taxis Bohemia
18.05.10 - 03.06.10 Oznámení o uložení písemnosti - David Štembera Celní úřad Kolín
13.05.10 - 28.05.10 Oznámenáí o době a místě konání voleb do PS parlamentu ČR OÚ Úmyslovice
19.04.10 - 04.05.10 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ Pozemkový úřad Nymburk
13.04.10 - 18.04.10 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
06.04.10 - 21.04.10 Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin OÚ Úmyslovice
25.03.10 - 09.04.10 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Okřínek a opakovaném veřejném jednání MÚ Poděbrady
22.03.10 - 06.04.10 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2009 OÚ Úmyslovice

Stránky