Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
25.04.14 - 09.05.14 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013 VaK Nymburk
22.04.14 - 03.06.14 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Úmyslovice MÚ Poděbrady
08.04.14 - 24.05.14 Informace o počtu a sídlech volebních okrsku na volby do Evropského parlamentu Obecní úřad
19.03.14 - 02.08.14 INformace pro občany Úřad pro zastupování státu
10.03.14 - 10.06.14 Nařízení Státní veterinární správy - včely Státní veterinární správa
20.12.13 - 03.01.14 Komplexní pozemková úprava - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků (k. ú. Úmyslovice) Státní pozemkový úřad
20.12.13 - 03.01.14 Komplexní pozemková úprava - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků (k. ú. Ostrov) Státní pozemkový úřad
05.12.13 - 20.12.13 Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Úmyslovice
05.12.13 - 20.12.13 Úprava č. 1 dlohodobého rozpočtového vyýhledu 2013 - 2015 Obec Úmyslovice
03.12.13 - 17.12.13 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Poděbrady - odbor dopravy
25.11.13 - 09.12.13 Návrh rozpočtu RTB na rok 2014 a rozpočtová změna č. 3/2013 RTB
13.11.13 - 28.11.13 Obec Úmyslovice nabízí pronájem obecních polí od 1.1.2014. Bližší informace na Obecním ůřadě Úmyslovice ( tel: 724978690 nebo 325652020) Obec Úmyslovice
24.10.13 - 07.11.13 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu Městský úřad Poděbrady - odbor dopravy a životního prostředí
09.10.13 - 27.10.13 Informace o místu a době konání voleb Obecní úřad Úmyslovice
24.09.13 - 26.10.13 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na volby do PS ve dnech 25. a 26. října 2013 Obecní úřad Úmyslovice
06.09.13 - 15.10.13 Veřejná vyhláška - Územní plán Netřebice Obecní úřad Netřebice
20.08.13 - 20.11.13 Oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad
08.07.13 - 24.07.13 Zápis z jednání zastupitelstva obce Úmyslovice ze dne 27.6.2013 Obec Úmyslovice
08.07.13 - 22.07.13 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kouty u Poděbrad a části k.ú. Rašovice, Budiměřice, Pátek a Úmyslovice Státní pozemkový úřad
11.06.13 - 26.06.13 Obec Úmyslovice nabízí pronájem obecního pole č. 69/28 od 1.1.2014. Bližší informace na Obecním ůřadě Úmyslovice ( tel: 724978690 nebo 325652020) Obec Úmyslovice
10.06.13 - 24.06.13 Mimořádní veterinární opatření Státní veterinární správa
14.05.13 - 31.05.13 Závěrečný účet obce Úmyslovice za rok 2012 Obec Úmyslovice
30.04.13 - 30.05.13 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti Finanční úřad
04.04.13 - 05.06.13 Usnesení o nařázení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Svitavy
04.04.13 - 17.05.13 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
29.03.13 - 14.05.13 Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Úmyslovice veřejnou vyhláškou Městský úřad Poděbrady - odbor výstavby a územního plánování
25.02.13 - 11.04.13 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 3
17.01.13 - 31.01.13 Záměr pronájmu opecního pozemku o výměře 50 m2. Bližší informace na Obecním úřadě Úmyslovice. Obec Úmyslovice
27.12.12 - 11.01.13 Oznámení o době a místě konání voleby prezidenta OÚ Úmyslovice
04.12.12 - 18.12.12 Návrh rozpočtu obce Úmyslovice na rok 2013 a úprava dlouhodobého rozpočtového výhledu. Obec Úmyslovice
28.11.12 - 12.12.12 Návrh rozpočtu 2013 a rozpočtová změna č. 1 za rok 2012 - RTB RTB
26.11.12 - 09.12.12 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Úmyslovice
22.10.12 - 05.11.12 Dražební vyhláška Okresní soud Nymburk
27.09.12 - 14.10.12 Oznámenáí o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Obec Úmyslovice
13.09.12 - 27.09.12 OZV - stanovení místního koeficientu na pro výpočet daně z nemovitosti Obec Úmyslovice

Stránky